Meczet w Gdańsku
Wersja angielska   Wersja niemiecka
Strona Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku
Strona Główna  
  Historia Meczetu  
  Tatarzy w Gdańsku  
  Wydarzenia  
  Galeria  
  Linki  
  Kontakt  
  Zarząd MGW w Gdańsku  
  Polityka Prywatnosci  

Dzięki intensywnym staraniom Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku w kierunku uzyskania odpowiedniego lokalu, który sprzyjałby spotkaniom oraz uprawianiu praktyk religijnych, władze terenowe Gdańska zaproponowały w latach 80-tych ubiegłego wieku działkę budowlaną przy ul. Abrahama w Oliwie.
Kiedy członkowie Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku na walnym zebraniu zaakceptowali koncepcję budowy meczetu w Gdańsku, powołany został Społeczny Komitet Budowy Meczetu w składzie:

  • Stefan Bajraszewski
  • Tamerlan Półtorzycki
  • Stefan Muchla
  • Bekir Jakubowki
  • Dżemila Smajkiewicz-Murman
  • Ajsza Szabanowicz
  • Piotr Sokalski

Komitet Budowy korzystał z rad i pomocy innych osób naszej społeczności: Alego Muchli, Eugeniusza Szczęsnowicza, Alraszyda Milkamanowicza, Aleksandra Bajraszewskiego, Omara Asanowicza i wielu innych.
Wykonanie projektu budowlanego zlecono znanemu i cenionemu architektowi Gdańskiemu Marianowi Wszelakiemu.

Opracowania architektoniczne były na bieżąco konsultowane i opiniowane przez Komitet Budowy. W międzyczasie uzyskiwano kolejne decyzje niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Na podstawie zaakceptowanego projektu wykonano makietę meczetu oraz jej fotografię dla potrzeb prezentowania na spotkaniach z ofiarodawcami i darczyńcami. Równolegle miały miejsce intensywne działania zmierzające do zdobycia sponsorów na finansowanie budowy. Nawiązano liczne kontakty z ambasadorami krajów muzułmańskich akredytowanymi w Warszawie. Pierwsza znacząca wpłata na fundusz budowy meczetu to pieniądze zebrane przez studentów arabskich wówczas studiujących na wyższych uczelniach w Polsce.

Tuż po rozpoczęciu budowy i wykonaniu fundamentów w 1984 roku, zorganizowano uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. W uroczystości, poza przedstawicielami  Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce oraz licznej grupy Tatarów i muzułmanów,  wzięli udział ambasadorowie i attache krajów muzułmańskich akredytowanych w Polsce.
Na przełomie lat 1984/85 wykonano część frontową budynku meczetu co pozwoliło na odprawienie pierwszego nabożeństwa bajramowego. Wiosną 1985 roku w Gdańsku zorganizowano konferencję muzułmańską z udziałem przedstawicieli Ligi Arabskiej, po której uzyskaliśmy spore wsparcie finansowe.
Należy wspomnieć, że cały okres budowy meczetu, a więc lata 1984-1989, to borykanie się z wysoką  inflacją oraz systemem limitów i przydziałów na rynku materiałów budowlanych. Zadania Komitetu Budowy oraz osób z nim współpracujących były utrudnione a czasami wręcz heroiczne. Spotkania robocze odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach wieczornych po zakończeniu pracy zawodowej oraz robót budowlanych. Koncentracja sił i środków została skierowana na zakończenie robót związanych z samym budynkiem meczetu i jego wnętrzem. Ostatnim etapem było wykonanie wieży minaretu wraz z łącznikiem oraz ogrodzenia terenu projektu znanego artysty Mariana Murmana. Budowa tych dwóch, ostatnich elementów zajęła dwa lata i została zakończona w 1990 roku.
Na uroczyste poświęcenie pierwszego, murowanego meczetu na terenie obecnej Polski przybyli goście administracji państwowej, przedstawiciele kościoła katolickiego, sponsorzy, przedstawiciele ambasad krajów muzułmańskich, przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce oraz wielu Tatarów i muzułmanów z całego kraju.

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim osobom i organizacjom, które wspomagały nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania chcemy złożyć Wielkiemu Muftiemu Libanu, A. Turkey oraz Ahmadowi von Denffer - trzem głównym sponsorom i orędownikom naszej sprawy w krajach arabskich i Zachodniej Europy; niestety już nieżyjącemu Stefanowi Bajraszewskiemu - pełnemu zapału, optymizmu i charyzmy koordynatorowi robót budowlanych; Dżemili Smajkiewicz-Murman wówczas Przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy w Gdańsku.