Meczet w Gdańsku
Wersja angielska   Wersja niemiecka
Strona Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku
Strona Główna  
  Historia Meczetu  
  Tatarzy w Gdańsku  
  Wydarzenia  
  Galeria  
  Linki  
  Kontakt  
  Zarząd MGW w Gdańsku  
  Polityka Prywatnosci  


Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku wita serdecznie na oficjalnej stronie, której celem jest przedstawienie a następnie przybliżenie wszystkim odwiedzającym i zainteresowanym naszej historii, tradycji, kultury i religii.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku jest jedną z sześciu gmin Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej. MZR jest polskim związkiem religijnym sunnitów hanafickich, który został utworzony w 28-29 grudnia 1925 roku, podczas zjazdu muzułmanów w Wilnie, pod nazwą "Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich". Prawny status Muzułmańskiego Związku Religijnego został potwierdzony przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawą z dnia 21 kwietnia 1936r.

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej reaktywowano w roku 1947. Skupia obecnie następujące muzułmańskie gminy wyznaniowe: Białystok, Bohoniki, Kruszyniany, Warszawa, Warszawa - Fatih i Gdańsk. Głową polskich muzułmanów jest Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium (z siedzibą w Białymstoku), wybrany na to stanowisko - pierwszy raz w powojennej historii Związku - 20 marca 2004 roku podczas XV Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego.

17 listopad 2015r.

      Stojąc w obliczu tragedii która wydarzyła się w Paryżu, wobec jej ogromu i zbrodniczej intencji sprawców, wyrażamy solidarność z władzami Republiki Francuskiej i narodem francuskim. Wyrażamy szczere i głębokie kondolencje władzom państwa francuskiego, rodzinom oraz bliskim ofiar tej masakry. Nie ma usprawiedliwienia dla takiej zbrodni. Terroryzm jest niewątpliwie współczesną odmianą zbrodni przeciw ludzkości i tak powinien być osądzany. W imieniu społeczności muzułmanów w Gdańsku, a także innych polskich wyznawców Islamu, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec islamskiego faszyzmu doktrynalnego, który jest podstawą ideologiczną terroryzmu. Oby terror zasiany przez morderców nigdy nie wzrósł na ziemi Europy w postaci nienawiści religijnej i rasowej jak już to miało miejsce w czasie drugiej wojny światowej. Pozostając z tą nadzieją, łącząc się w smutku z rodzinami ofiar, modląc się za przyszłość świata, Europy oraz Francji i Polski.

  Zarząd MGW MZR w Gdańsku

6 sierpnia 2015r.

      Bardzo miło jest nam poinformować iż od dnia 10.05.2015 Imamem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku ,a zarazem Imamem meczetu w Gdańsku jest pan Ismail Caylak.

Kontakt do Imama w zakładce "Zarząd MGW w Gdańsku"

  Pozdrawiamy

3 sierpnia 2014r.

Oświadczenie Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku

      Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku po chuligańskim napadzie w dniu 01.08.2014r. na członka Zarządu Gminy, dokonanego przez byłego imama tej gminy p.Haniego Hraish czuje się w obowiązku oświadczyć, iż:

 1. Mieliśmy przykład ponownego agresywnego ataku na przedstawiciela mniejszości tatarskiej na terenie Meczetu w Gdańsku. Tym razem kamery zainstalowane po próbie podpalenia Meczetu zarejestrowały to zdarzenie. Zarząd MGW w Gdańsku potępia niespotykany w swojej historii wybryk rozwiązywania problemów wewnętrznych na forum publicznym, a następnie zamiany dyskusji słownych na groźby karalne i pobicie.
 2. Zarząd MGW w Gdańsku jak i cały Muzułmański Związek Religijny w swojej działalności administracyjnej opiera się na prawie obowiązującym w RP, a nie na prawie religijnym które reguluje wyłącznie kwestie liturgiczne. Wszelkie zarzuty ze strony Haniego Hraisha dotyczące nieprawomocności obecnego zarządu rozstrzygnąć może tylko niezawisły Sąd a nie oświadczenia pana Hraisha. Pan Hraish musi przestrzegać prawa polskiego, a nie tylko wymagać przestrzegania swojej interpretacji tego prawa. Większość społeczeństwa tatarskiego w Gdańsku straciła ostatecznie po czynach pana Hraisha zaufanie do jego osoby. Taka osoba nie może być imamem ani nie może mieć żadnych funkcji społecznych i publicznych.
 3. Pan Hani Hraish swoim agresywnym, konfliktowym zachowaniem uniemożliwia normalne funkcjonowanie gminy, odstrasza jej członków, zwłaszcza starszych ludzi, którzy chcieliby w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa pomodlić się w Meczecie, a nie być ciągle świadkami i przedmiotem awantur.
 4. Kłamstwem i absurdem jest wysuwany wobec tatarskich członków MGW w Gdańsku zarzut rzekomego rasizmu w stosunku do arabskich jej członków. Nie uważamy, że ktoś kogoś dzieli; to właśnie pan Hraish taki podział przeprowadził i nie podporządkowuje się  jakimkolwiek decyzjom władz zwierzchnich Związku i woli społeczności tatarskiej, tureckiej, azerskiej, arabskiej i innych doprowadzając do skonfliktowania i publicznych pomówień.. To Hraish przez swoje cechy osobowościowe: kłótliwość, agresywność, wybuchowość, konfliktowość uniemożliwia porozumienie i spokojne rozładowanie konfliktu, a nie przez to, że jest Arabem. Odwrotnie, to często tatarscy członkowie gminy muzułmańskiej z pogardą i brakiem szacunku do wieku i wkładu jaki te osoby wniosły do dorobku Tatarów w Gdańsku byli wyganiani do Narodowego Centrum Kultury Tatarów Polskich na Oruni. Miejsce modlitwy w tym centrum jest tylko miejscem zastępczym na czas remontu, o czym wszyscy członkowie gminy bez względu na narodowość byli powiadomieni.
 5. Stosowanie argumentów, że "garstka Tatarów" chce rządzić w Meczecie i gminie jest kłamstwem. Pan Hraish zagubił dotychczasową dokumentację gminy w tym spis osobowy członków. Zgodnie z polskim prawem zarząd gminy ma obowiązek pełnej dokumentacji danych osobowych członków gminy a takiej dotąd nie ma. Pan Hraish zgromadził wokół siebie grupę "szczególnie oddanych wiernych" w dużej mierze złożonej z konwertytów, którzy nigdy nie podali swoich prawdziwych danych. Przyjęte w takiej sytuacji arabskie imiona można traktować wyłącznie jako pseudonimy. Dlatego nie możemy ich zrobić pełnoprawnymi członkami MGW choćby ze względów bezpieczeństwa wewnętrznego naszej społeczności. Pełne dane osobowe zarząd posiada tylko w stosunku do osób pochodzenia tatarskiego i arabskiego którzy byli członkami gminy przed 2000 rokiem.
 6. Decyzją XIX Wszechpolskiego Nadzwyczajnego Kongresu Muzułmańskiego pan Hraish został wyrzucony z szeregów MZR decyzją prawomocnie wybranych Delegatów, a tym samym i MGW w Gdańsku która jest jego częścią. Istnieją w Polsce inne islamskie organizacje religijne, do których pan Hraish i jego zwolennicy mogą należeć.
 7. Zachowanie pana Hraisha widoczne na nagraniu z kamery monitoringu w meczecie gdańskim z dnia 01.08.2014 stoi w pełnej sprzeczności z jego deklaracjami i oświadczeniami. Nagranie to jest także ewidentnym dowodem na agresywne zachowanie pana Hraisha, czemu wiele osób postronnych nie chciało dotąd dać wiary.

Zarząd MGW MZR w Gdańsku

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku  gorąco dziękuje  wszystkich obywatelom Trójmiasta, władzom na czele z Prezydentem Pawłem Adamowiczem, za wsparcie  i  okazywaną nam pomoc  w tych ciężkich chwilach  po podpaleniu meczetu. Nie nam oceniać  przyczyny tego haniebnego podpalenia, ale sprawcy chyba nie liczyli na to, że meczet  odnawiany będzie  także  z pieniędzy Gdańszczan, naszych przyjaciół, sąsiadów  i  stanie się wspólnym dobrem nas wszystkich.

      Władze Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku uznały za właściwe nie komentowanie poglądów osób, które  w sposób nieodpowiedzialny, wbrew  obowiązującemu  prawu  publicznie prowadzą kampanię nienawiści i rasistowskich uprzedzeń wobec  członków naszej Gminy.

      Wzywamy do zaprzestania  publicznych wystąpień  dyskredytujących  dobre imię członków naszej Gminy i  prowadzących do rozłamu i rozbicia struktur Związku. Naszą Gminę  powołała  społeczność  tatarska, która  osiedliła się w Gdańsku po II wojnie światowej.  Wspólnota tatarska  doprowadziła do wybudowania meczetu w Gdańsku i  nadal stanowi większość  członków Gminy.  Wszyscy  jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej i nie pozwolimy, żeby  w imię prywatnych interesów  ukrytych pod  religijną zasłoną  podważać  polski porządek prawny i dobre imię polskich wyznawców islamu.